Poltica de confidenţialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC KAYDARA SRL , cu sediul în Baia Mare, str.Europa, nr.57, jud.Maramureș, România, J24/510/2003, CUI 15416699, tel.0754856342, email office@kaydara.ro având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de operator, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Va prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

– executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căreia acționați și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în calitate de parte contractantă, precum si în vederea comunicării cu dvs.;

– comunicarea cu dvs. în vederea întocmirii unei oferte sau a perfectării unui contract.

– conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente.

– în vederea satisfacerii unor interese legitime, cum ar fi:

– cooperarea cu autoritățile și instituțiile publice;

– gestionarea și pregătirea rapoartelor interne.

3. Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, SC Kaydara SRL foloseste serviciile mai multor parteneri contractuali. Putem furniza datele dvs cu caracter personal catre parteneri contractuali, furnizori de servicii.

Unii dintre ei sunt terte parti care nu au rolul de a prelucra datele cu caracter personal, dar pot avea acces la ele in vederea indeplinirii obligatiilor lor sau in interactiunea lor cu SC Kaydara SRL, dupa cum ar fi societati de mentenanta tehnica, auditori financiari sau prestatori de servicii juridice, servicii de contabilitate.

Depunem toate eforturile sa ne asiguram ca toate entitatile cu care noi lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si Securitate.

Datele cu caracter personal mai pot fi puse la dispozitie sau transmise unor parti terte si in urmatoarele situatii:

  1. autoritati publice, auditori sau instititii cu competente in activitati de control cu privire la activitatile sau activele Societatii, care solicita Societatii sa furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale care incumba Societatea. Astfel de autoritati publice sau institutii pot fi Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul de finante, Directia Nationala Anticoruptie, unitati ale Ministerului Afacerilor Interne
  2. pentru indeplinirea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Societatii noastre sau ale altor entitati sau persoane, dupa cum ar fi instantele de judecata
  3. parti terte achizitoare, in masura in care care activitatea Societatii ar fi (total sau partial) transferata, iar datele cu caracter personal are persoanelor vizate ar fi parte din activele reprezentand obiectul tranzactiei.

4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

5. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și societatea noastră.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui, prin trimiterea unei solicitări scrise la sediul Kaydara SRL.Vă vom răspunde neîntârziat.

Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați cu plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro;

6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile ori pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă.

7. Politica de securitate a firmei include măsuri de securitate şi protecţie a datelor cu caracter personal, acestea fiind protejate pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea acestora.